23 november 2022
€ 464,55 € 97,84 € 203,33
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities -6,30% + 7,57%
Q² - Balance -0,98%
Q² - Europe DBI-RDT + 1,67%
Europese aandelenindex -9,71% + 4,09%
Wereld aandelenindex -7,78% + 5,90%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens