16 september 2021
€ 470,88 € 98,99
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 18,92% + 8,12%
Q² - Balance + 2,26%
DJ Stoxx + 16,77% + 2,25%
S & P500 + 23,65% + 5,49%
MSCI World + 20,51% + 4,30%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens