17 augustus 2022
€ 474,32 € 98,52 € 200,71
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities -4,33% + 7,78%
Q² - Balance -0,29%
Q² - Europe DBI-RDT + 0,35%
Europese aandelenindex -11,94% + 4,02%
Wereld aandelenindex -1,85% + 6,30%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens