27 januari 2022
€ 480,22 € 99,61
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities -3,14% + 8,07%
Q² - Balance + 0,81%
DJ Stoxx -3,76% + 2,25%
S & P500 -8,00% + 5,49%
MSCI World -7,23% + 4,22%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens