6 mei 2021
€ 446,90 € 99,53
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 12,86% + 7,99%
Q² - Balance + 2,82%
DJ Stoxx + 10,52% + 2,00%
S & P500 + 13,26% + 5,12%
MSCI World + 11,11% + 3,95%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens