24 november 2021
€ 489,90 € 98,21
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 23,72% + 8,25%
Q² - Balance + 1,46%
DJ Stoxx + 20,21% + 2,37%
S & P500 + 36,54% + 5,95%
MSCI World + 29,68% + 4,64%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens