26 juli 2021
€ 466,94 € 99,79
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 17,92% + 8,14%
Q² - Balance + 3,09%
DJ Stoxx + 15,57% + 2,21%
S & P500 + 21,86% + 5,45%
MSCI World + 18,52% + 4,25%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens