29 september 2022
€ 423,85 € 98,87 € 178,19
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities -14,51% + 7,16%
Q² - Balance + 0,06%
Q² - Europe DBI-RDT -10,91%
Europese aandelenindex -23,59% + 3,29%
Wereld aandelenindex -12,88% + 5,66%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens