21 oktober 2021
€ 472,99 € 98,30
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 19,45% + 8,10%
Q² - Balance + 1,55%
DJ Stoxx + 17,71% + 2,28%
S & P500 + 27,31% + 5,61%
MSCI World + 23,16% + 4,40%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens